• info@mangalmukhi.com
  • +91 9803326783, +91 7009454649

Sarita

About Sarita

Category Nayak Mangalmukhi Kinnar
Father Name Guru Kiran Kinnar
Dera Dera Sarita Nayak , Burari Badli, Delhi
Area of Working आधा ओट्रमलाईन, टी.बी. हास्पीटल के सामने ठक्का गांव, परमानन्द कालोनी, इन्द्रा विकास कालोनी, मुन्शी राम डेरी, स्वर्ग आश्रम, रेडियो कालोनी, हरिजन आश्रम, निरंकारी कालोनी, जोगराज कालोनी, जड़ौदा गांव, हरदेव सिंह नगर, संगम विहार, मिलन विहार, बिहारी कालोनी, हनुमान कुन्ज, सन्तनगर, बाबा कालोनी, बुराड़ी, प्रधान इन्कलेव, सुन्दर विहार, उत्तराखंड कालोनी, फूलबाग, सुनील कालोनी, नन्थू पुरा, आगे चुन्गी तक, पेप्सी कालोनी, नेहरू गली, चन्दर विहार, कमाल पुर, तोमर कालोनी, बुराड़ी गढ़ी गांव, कोशिक इन्कलेव, भगवानदास पार्क, दर्शन विहार, कृष्णा कुञ्ज , फूल बाग़
Postal Address F-336 Khasra No 91, Ground Floor, Wazirabad Village Wazirabad, PO: Burari, Dist: North Delhi 110084
State Delhi